Úvodní stránka

obrázek
OdVVEF OVT SPSp
Oddělení výzkumu, vývoje a evropských fondů
Odbor vojenských technologií
Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany

Najdete zde informace ohledně účasti na výzkumných a vývojových projektech.

Zjistit více