O tomto webu

Nacházíte se v oblasti informací o armádním výzkumu a vývoji. Najdete zde všechny potřebné informace ohledně účasti na výzkumných a vývojových projektech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis obálky pro USB flash

Publikováno: 5.2.2021 Autor: František Růžička

Výsledek VaV MU 6.1 vložíme do obálky patřičné velikosti, která bude popsána údaji ze vzoru na popis CD vrchní polovina.Není nutná nějaká speciální obálka, přeprava nebude probíhat za extrémních podmínek.

Předávání výsledků

Publikováno: 24.11.2020 Autor: František Růžička

V roce 2021 budou nehmotné výsledky mimo SW předávány na USB Flash v nadepsané obálce s identifikací výsledku.

Popis CD - ZOŘ

Publikováno: 12.3.2018 Autor: František Růžička

Dobrý den.Do dokumentace vložen nový vzor popisu CD - výsledky projektu - pro závěrečné oponentní řízení.

Upozornění - návrh projektu - nový formulář

Publikováno: 14.2.2018 Autor: František Růžička

Návrhy projektů zpracované na základě veřejné zakázky vyhlášené poskytovatelem po 19. únoru 2018 musí být zpracovány výhradně na tomto formuláři. Pro návrhy projektů zpracované na základě veřejné zakázky vyhlášené poskytovatelem před uvedeným datem je možno využít také tento formulář.

Nahoru